top of page

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH KYOKO WARSZAWA

1. Każdy członek klubu zobowiązany jest do opłacenia comiesięcznych składek członkowskich do 10-dnia każdego miesiąca w wysokości :

 

  • Karate, Lekkoatletyka, Kickboxing - 170 zł / 2 razy w tygodniu

  • Karate, Lekkoatletyka, Kickboxing - 120 zł / 1 razy w tygodniu

  • Gimnastyka korekcyjna klasy 1-3 - 130 zł / 2 razy w tygodniu

  • Gimnastyka korekcyjna klasy 1-3 - 90 zł / 1 razy w tygodniu

2. Nowy członek zobowiązany jest wpłacić opłatę wpisową w wysokości 100 zł ( w opłacie zawarta jest koszulka klubowa oraz roczne ubezpieczenie NNW )

 

3. Nowi członkowie klubu rezygnujący po pierwszych zajęciach są zwolnieni z opłat.

UBEZPIECZENIE

Każdy członek klubu zobowiązany jest posiadać ubezpiecznie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas treningów oraz zawodów. Nowi członkowie klubu otrzymują ubezpieczenie na sezon po opłaceniu wpisowego. Pozostali członkowie zobowiązaniu są wnieść opłatę w wysokości 40 zł do składki wrześniowej w celu ubezpieczenia zawodnika na nowy sezon treningowy.

 

4. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

KS KYOKO 

82 1140 2004 0000 3002 7933 9002

ul. Międzynarodowa 58/60A m.28

03-922 Warszawa

W treści wpisując:

Imię i nazwisko dziecka ; sekcja ; miesiąc

Przykład : Jan Kowalski , lekkoatletyka, marzec 2022

 

5. W przypadku jeśli dziecko nie będzie uczestniczyło w zajęciach cały miesiąc należy poinformować o tym fakcie trenera lub mailowa na adres info@kyoko.pl do 5 dnia miesiąca. Składka  zostanie  pomniejszona do 30 zł za utrzymanie miejsca w grupie. 

 

REZYGNACJA

Rezygnacja z członkowska w klubie zostaje zachowana z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, na adres mailowy info@kyoko.pl 


NAPISkyokowarszawa.png
bottom of page